Top

Instruktörsutbildning

Göran Boll Yoga / Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning

med Göran Boll

Vad är en I AM instruktör

Instruktören kan lära ut I AM passen, är införstådd med tanken bakom I AM projektet, vet vad yamas & niyamas är, förstår principerna bakom pranayama, kan lära ut yogisk andning, andetagets uppbyggnad. Instruktören förstår passets underliggande energiprinciper, kan beskriva olika effekter av varje yogaövning, har en förståelse för den meditativa processen. Utbildningen innefattar hur en yogaövning tekniskt/energimässigt är sammansatt, yogisk livskunskap, chakrasystemet och yoga i relation till kvantfysik, yogans historik och filosofi, bl.a. Patanjali yoga sutras. Utbildningen inkluderar också grundkunskaper i Wabing.

 

Målsättning med utbildningen

Att förmedla verktyg som ger deltagarna möjlighet att må bättre, göra sig själva klokare, och kunna förmedla verktygen och sin egen klokskap vidare till sina elever. Instruktören har förståelse för helheten, yogans syfte, olika detaljer och hur delarna bygger upp en djupare helhet.

 

Omfattning

Instruktörsutbildningarna 1 & 2 löper vardera över en termin, sex lektionsdagar, ca 40 timmar lärarledd tid, med tre veckor mellan varje träff. 100 timmar obligatorisk praktisk och teoretisk fördjupande träning mellan träffarna, vilket ska redovisas. Deltagaren dokumenterar självträning, erfarenheter och upplevelser i träningsdagbok. Avstämning görs vid varje kurstillfälle.

 

Instruktörsutbildning 1 – innehåll

 • I AM Projektet – vad/varför, energiprinciper, klokskap, medvetenhet
 • Yamas & Niyamas – vad/varför viktigt, kort om Patanjali och yogans historia
 • Yogapasset – dess helhet och syfte, Vad är viktigt, innan, under och efter ett pass
 • Andetaget – andningens mekanismer, andningens pedagogik
 • Asanas – en viktig pusselbit i passet, alla dess komponenter och betydelse för helheten
 • Mantra, Mudras, Bandhas, Dristi – vad, hur och varför
 • Meditation – syfte, facetter och grundläggande principer
 • Wabing – benskaket, som syftar till frigöra djupt liggande spänning i kropp och sinne
 • Yogans många olika former – vad betyder dessa för yogans själ
 • Tolv yogapass och meditationer – BASIC – som vi går igenom och gör tillsammans
 • I AM instruktör i praktiken – tanke, syfte, etik och vägen framåt.

 

Instruktörsutbildning 2 – innehåll

 • Kopplingen medvetenhet & hälsa
 • Stress, immunförsvar och placebo
 • Tidiga präglingar för livet
 • Synen på ryggraden – anatomiskt respektive energimässigt
 • Ayurveda – yogan systersystem för hälsa och balans
 • Sacred Geometry – i naturen, inom kvantfysiken och i yogan
 • Lycka, mening och tacksamhet som vägar mot ökad medvetenhet
 • Meditation – ett steg djupare
 • Wabing – benskaket, som syftar till frigöra djupt liggande spänning i kropp och sinne
 • Tolv yogapass och meditationer – som vi går igenom och gör tillsammans
 • I AM instruktör – din roll i en snabbföränderlig värld

 

Vem kan söka

Antagningskrav för instruktörsutbildning 1: minst två års egen erfarenhet av yogautövande (MediYoga, Kundaliniyoga, Livsyoga m.fl.), pedagogisk erfarenhet (detta ingår ej i utbildningen) samt att ha genomgått minst en I AM online kvällskurs före utbildningsstart.

Antagningskrav för instruktörsutbildning 2: att ha genomgått instruktör 1 samt vidareutbildningsdag: WABING

 

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras deltagaren till Instruktör 1 resp. 2 i IAM Projektet med möjlighet att registrera sig på I AM:s hemsida, rätt att leda och marknadsföra egen verksamhet.

 

För diplomering gäller

 • full närvaro på alla sex kursdagar
 • genomförda och redovisade hemuppgifter
 • genomförd MODUL 1 – WABING – en kursdag

Missad kursdag ska tas igen, genom att medverka på motsvarande dag i annan grupp, alt. ta del av filminspelning från missad kursdag och skicka in en skriftlig redogörelse kring vad dagen handlade om, egna reflektioner mm.

 

Kursmaterial

 • Yogapass och meditationer
 • Texter av olika slag
 • Filmer från alla kursdagar
 • Diplom

Av miljöskäl är allt material som ingår i utbildningen, förutom diplomet elektroniskt. Detta innebär att alla har omedelbar tillgång till alla uppdateringar som görs i materialet.

 

Kursavgift per utbildning

14,900 kr inkl. moms (11,920 kr exkl. moms – ca 2,000 kr/kursdag) Allt kursmaterial ingår.
Löpande medlemskap på onlinetjänsten ingår.

6.188 kr inkl. moms (4.950 kr exkl. moms, avser WABING dagen. Klicka på länken för mer information 

 

Betalningsvillkor

När du anmäler dig kommer inom en vecka en faktura på hela kursavgiften skickas via mail till den e-adress du angivit. Betalningstid: senast 30 dagar före första utbildningsdagen.

Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m. 30 dagar innan datum för utbildningsstart göra detta utan kostnad. Avbokning senare än 30 dagar innan kursstart betalas kursavgiften endast tillbaka vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

 

Delbetalning

Delbetalning med upp till tre delbetalningar går bra, så länge totalbeloppet är inbetalt före kursdag 5. Använd samma faktura- och OCR-nummer vid alla delbetalningar.

 

Återbetalning

Om du behöver avbryta din utbildning pga. giltiga skäl, t.ex. sjukdom med uppvisande av läkarintyg återbetalas outnyttjad del av kursavgiften. Om du avbryter utbildningen av personliga skäl erbjuds du att gå klart den senare.

Yoga - en av världens äldsta holistiska discipliner

Yogan hos oss passar alla – du kan även sitta på stol

Vår verksamhet etabl. 1995 – i dessa lokaler sen 2001

Yoga har funnits i väst sen 1893, i Sverige sen 1949

Tonåringar såväl som 90-åringar yogar i våra grupper

Följ våra pass LIVE ONLINE vart som helst i världen

Lärare

Göran Boll

Int dipl. yoga/meditationslärare, yogaterapeut, föreläsare, grundare av MediYoga Institutet som utbildat tusentals instruktörer inom vården.

Sedan 1995 drivande kraft bakom yogaträning i stor skala i näringslivet, medverkade 1998 i Sveriges första yogaforskningsprojekt på KI, även föreläst på KI.s läkarutbildning, är initiativtagare till den terapeutiska onlinetjänsten Balans Online och har haft ett avgörande inflytande på hur yoga används inom vården, i Sverige och internationellt.

Göran har föreläst och vidareutbildat i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Spanien, England, USA och i Indien på Kaivalyadhama, världens äldsta yogaforskningsinstitut.

Läs mer om Göran HÄR

Top