Top

Lärarutbildning (2021)

Göran Boll Yoga / Lärarutbildning (2021)

Lärarutbildning (2021)

med Göran Boll

Startar VT 2021, datum meddelas senare

Vad är en I AM lärare

I AM läraren behärskar alla I AM pass, har en djup förståelse för I AM projektet, helheten i Patanjali Sutras, dess betydelse och relevans idag. Läraren har en fördjupad förståelse för energiprinciperna bakom pranayama, yogapasset som helhet, chakrasystemets kvantfysik och den mer djupgående, meditativa process som leder mot ökad medvetenhet.

 

Målsättning med utbildningen

Deltagaren ska efter avslutad utbildning förstå och kunna lära ut alla I AM pass, förstå yogans resonemang kring hur vi energimässigt präglas av livet, och hur yogans verktyg kan få gamla präglingar att släppa. Tanken är att deltagaren efter avslutad utbildning fortsätter fördjupa och förkovra sig i yogans mångtusenåriga väg mot ökad klokskap på egen hand – och i denna process känna sig ha verktyg att forma sitt liv framåt utifrån denna egna intention.

 

Omfattning

Utbildningen löper över två terminer VT+HT, 9 heldagar per termin, 3 träffar med tre dagar varje träff, 4 v mellan träffarna samt ett retreat om 4 dagar på sommaren i skiftet juni/juli, totalt 22 dagar, 170 tim lektionstid, 230 tim praktisk o teoretisk egenträning mellan kursträffarna för fördjupning av den yogiska upplevelsen. Deltagaren dokumenterar självträning och egna erfarenheter och medverkar i muntlig avstämning vid varje kursträff.

 

Innehåll

 • Sadhana, det egna andliga utövandet och dess principer. Vad innebär detta i dag.
 • Patanjali mer på djupet. Alla sutras. Vad vill/kan Patanjali sutras säga oss idag.
 • Meditation på djupet, olika meditationsformer.
 • Hur man kan tänka kring dagens värld, dess utveckling, strukturer m.m.
 • Energivarelsen människan – chakra, meridianer, doshor, prana, kundalini, kvantfysik mm.
 • Vi gör pass och meditationer tillsammans på teman som: CHAKRA, PATANJALI, DEEPER.
 • Vi går igenom alla grundövningar och meditationer i hela I AM systemet.
 • I AM Lärare i praktiken – tanke, syfte, etik, vad att göra/inte göra – och vägen framåt.

 

Vem kan söka

Antagningskrav för lärarutbildningen är att vara godkänd på instruktörsutbildningen, ha genomgått modulerna Mindfulness och Good Vibrations samt genomfört en sep. intervju med Göran.

 

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras deltagaren till Lärare i IAM Projektet med möjlighet att registrera sig på I AM:s hemsida, rätt att leda och marknadsföra egen verksamhet.

 

För diplomering gäller:

Full närvaro på alla 22 kursdagar samt genomförda och redovisade hemuppgifter. Missad kursdag ska tas igen, vilket kan ske genom att om möjligt medverka på motsvarande dag i annan grupp eller genom att ta del av filminspelning från missad kursdag och skicka in en skriftlig redogörelse med reflektioner kring vad den dagen handlade om.

 

Kursmaterial

 • Yogapass och meditationer
 • Texter av olika slag
 • Filmer från alla kursdagar
 • Diplom

Av miljöskäl är allt material som ingår i utbildningen, förutom diplomet elektroniskt. Detta innebär att alla har omedelbar tillgång till alla uppdateringar som görs i materialet.

 

Kursavgift

27,500 kr/termin inkl. moms (22,000 kr exkl. moms – ca 2,000 kr/dag) Retreat: kost/logi tillkommer. Allt kursmaterial ingår. Löpande medlemskap på onlinetjänsten ingår.

 

Betalningsvillkor

När du anmäler dig kommer inom en vecka en faktura på första terminsavgiften skickas via mail till angiven e-post adress. Betalningstid: senast 30 dagar före första utbildningsdag. Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m. 30 dagar innan datum för utbildningsstart göra detta utan kostnad. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart betalas kursavgiften endast tillbaka vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

 

Delbetalning

Delbetalning med upp till tre delbetalningar per termin går bra, så länge totalbeloppet är inbetalt före kursträff 6 (av 7). Använd samma faktura/OCR-nummer vid alla delbetalningar

 

Återbetalning

Om du behöver avbryta din utbildning pga. giltiga skäl, t.ex. sjukdom med uppvisande av läkarintyg återbetalas outnyttjad del av kursavgiften. Om du avbryter utbildningen av personliga skäl erbjuds du att gå klart den senare.

Yoga - en av världens äldsta holistiska discipliner

Yoga har funnits i väst sen 1893, i Sverige sen 1949

Vår verksamhet etabl. 1995 – i dessa lokaler sen 2001

Yogan hos oss passar alla – du kan även sitta på stol

Tonåringar såväl som 90-åringar yogar i våra grupper

Följ våra pass LIVE ONLINE vart som helst i världen

Lärare

Göran Boll

Int dipl. yoga/meditationslärare, yogaterapeut, föreläsare, grundare av MediYoga Institutet som utbildat tusentals instruktörer inom vården.

Sedan 1995 drivande kraft bakom yogaträning i stor skala i näringslivet, medverkade 1998 i Sveriges första yogaforskningsprojekt på KI, även föreläst på KI.s läkarutbildning, är initiativtagare till den terapeutiska onlinetjänsten Balans Online och har haft ett avgörande inflytande på hur yoga används inom vården, i Sverige och internationellt.

Göran har föreläst och vidareutbildat i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Spanien, England, USA och i Indien på Kaivalyadhama, världens äldsta yogaforskningsinstitut.

Läs mer om Göran HÄR

Top